Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nowym Targu

Dofinansowanie

Beneficjenci ostateczni zadania są stałymi podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - placówki prowadzonej przez wnioskodawcę tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Nowym Targu. Liczba beneficjentów określona jest na podstawie zapisu w księdze ewidencji OREW.

Warunkiem włączenia beneficjenta ostatecznego do projektu jest posiadanie przez niego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W związku z tym, że projekt jest realizowany w placówce, beneficjentów ostatecznych obowiązuje regulamin przyjęcia do placówki tj. wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- FIZJOTERAPIA OGÓLNOROZWOJOWA I NEUROROZWOJOWA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)
- TERAPIA LOGOPEDYCZNA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)
- ARTETERAPIA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)
- TERAPIA BAZALNA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)
- MUZYKOTERAPIA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)
- DOGOTERAPIA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)
- TERAPIA ZAJĘCIOWA
   (od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.)

wyszukiwarka

nasze menu

psoni

podmioty psoni

kontakt

mapa strony|^topCopyright 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.